Proiect CEEX . Modul I nr. 103/2006

Alimente funcţionale:

Cercetări privind creşterea calităţii şi siguranţei alimentelor prin conceperea, producerea şi lansarea de produse sinbiotice noi - Acronim CALISIN
 

Alimente funcţionale: Cercetări privind creşterea calităţii şi siguranţei alimentelor prin conceperea, producerea şi lansarea de produse sinbiotice noi

Alimente funcţionale: Cercetări privind creşterea calităţii şi siguranţei alimentelor prin conceperea, producerea şi lansarea de produse sinbiotice noi

Cautare

Vizitatori online

Autentificare


Parola uitata?
Viabilitatea si sansele de succes ale proiectului

bullet.gif Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi are tradiţie (este unitatea academică fanion a industriei alimentare româneşti, a acvaculturii şi pisciculturii, a cercetării în domeniul tehnologiilor alimentare, controlului calităţii produselor alimentare), este recunoscută la nivel naţional şi internaţional, are resurse umane de excepţie, colaborări naţionale şi internaţionale, sectoriale şi interdisciplinare.

  • Calitatea Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor de coordonator al proiectului oferă premizele pentru stabilirea unei relaţii de parteneriat durabil şi valoros.
  • Societăţile partenere din producţie sunt reprezentative pentru oraşele Galaţi şi Brăila şi dispun de unităţi tehnologice de producţie foarte puternice în România.
Image
F.S.I.A. Galati
  • Instituţional, proiectul va contribui la consolidarea instituţiilor existente în domeniu prin verificare, atestare şi instruire şi poate fi considerat o necesitate reală a acestui reper instituţional din sfera producţiei – distribuţiei şi controlului produselor alimentare.
  • În mod cert, instituţional, proiectul va răspunde cerinţelor UE pentru o piaţă deschisă, odată cu aderarea României, în spaţiul comunitar.

bullet.gif S.C. Galmopan S.A. ocupă primul loc pe piaţa Galaţiului privind măcinarea cerealelor, producerea şi comercializarea produselor de morărit şi panificaţie, a produselor zaharoase, produselor făinoase şi a produselor lactate.
bullet.gif S.C. Galmopan Industrie S.A. a luat fiinţă în anul 1994 şi are ca profil de activitate prelucrarea şi comercializarea cerealelor, cu activitate de import-export.
bullet.gif Institutul de Bioresurse Bucureşti (IBB) este subordonat Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale şi are un domeniu larg de activitate pentru industria alimentară, având în dotare laboratoare acreditate RENAR şi un compartiment de cercetare-dezvoltare implicat în multiple proiecte şi contracte naţionale şi internaţionale.
bullet.gif Universitatea de Ştiinţe Agricole şi medicină Veterinară Bucureşti (USAMV) este una din cele mai vechi si mai mari instituţii de învăţãmânt superior din România şi dispune de o importantă baza materială (laboratoarele de biochimie, enzimologie, chimie, genetică şi inginerie genetică, culturi celulare vegetale, laboratorul de informatică laboratorul de bacteriologie, virusologie şi imunologie, microbiologie generală, ecologie şi protecţia mediului, biotehnologii farmaceutice, biotehnologii alimentare etc.).
bullet.gif Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila (S.C.D.A.) este unitate de interes public subordonată Institutului de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” Bucureşti.

 

În analiza viabilităţii şi şanselor de succes ale proiectului s-au formulat matricea SWOT (tabel 1).

 
Mai departe...
 
Joomla Templates by Joomlashack